ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

درمان وسواس - شخصیت وسواسی

فرد مبتلا به شخصیت وسواسی که ممکن است افکار و اعمال وسواسی نداشته  باشد از ابزار هیجانات گرم و محبت آمیز ناتوان است. چنین فردی بسیار جدی خشک و رسمی رفتار میکند. بی نقص گرایی افراطی در این افراد موجب تمرکز  بر جزئیات متعدد می شود تا جایی که به ناتوانی  در درک مفهوم کلی موضوع می انجامد این افراد اصرار دارند که   امور مطابق دستورالعمل آنهابدون توجه به نظر دیگران انجام شود. شخصیت وسواسی نمی تواند از اوقات فراغت لذت ببرد و همیشه در حالت بی تصمیمی قرار دارد.ظاهر این افراد اصطلاحآ اتو کشیده و عصا قورت داده است.

 

+ نوشته شده توسط ضد وسواس در و ساعت |